សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការរៀបចំពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ និងភ្ជុំបិណ្ឌ និងការពង្រឹងវិធានការការពារសុវត្ថិភាពសង្គម ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ នៃការរីករាលដាលវីរុសកូវីដ១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០