ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន ទទួលជួបសំណេះសំណាល និងផ្តល់អនុសាសន៍ដល់និស្សិតអាហារូបករណ៍ JDS ទៅសិក្សាបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅប្រទេសជប៉ុន ចំនួន២៤នាក់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ —

ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ទទួលជួប​សំណេះសំណាល និងផ្តល់អនុសាសន៍ដល់និស្សិតអាហារូបករណ៍ JDS ទៅសិក្សាបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់​នៅប្រទេស​ជប៉ុន ចំនួន២៤នាក់ នៅទីស្ដីការក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ។

រូបថត៖ ក្រសួងការបរទេស