សហគមន៍កសិកម្មតស៊ូសែនជ័យ និងរោងម៉ាស៊ីនស្រូវសារ៉ាវ៉ាន់ ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាផលិតកម្មកសិកម្ម ស្ដីពីការផលិត ផ្គត់ផ្គង់ និងទិញស្រូវផ្ការំដួល

AKP ព្រះវិហារ ថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ —

សហគមន៍កសិកម្មតស៊ូសែនជ័យរបស់ខេត្តព្រះវិហារ និងរោងម៉ាស៊ីនស្រូវសារ៉ាវ៉ាន់ ដែលមានទីតាំងនៅខេត្ត កំពង់ធំ ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាផលិតកម្មកសិកម្ម ស្ដីពីការផលិត ផ្គត់ផ្គង់ និងទិញស្រូវផ្ការំដួល ដែលពិធី ចុះហត្ថលេខាប្រព្រឹត្តទៅនៅមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ខេត្តព្រះវិហារ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ។
រូបថត៖ AKP-ព្រះវិហារ