ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ជូនដំណឹងពីមរណភាព របស់ លោកស្រីសាស្រ្តាចារ្យ ព្រីង សុខាន់ណារិទ្ធ គ្រូបង្ហាត់របាំបុរាណ នៃសាលាមធ្យមវិចិត្រសិល្បៈ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–