ផ្សារទឹកនៅដងស្ទឹងសៀមរាប ទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីភ្ញៀវទេសចរ

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–

ភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ សប្បាយរីករាយនឹងការទស្សនា និងទិញផលិតផលនានានៅផ្សារទឹក និងការជិះទូក លេងកម្សាន្ត នៅដងស្ទឹងសៀមរាប ក្នុងក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ក្នុងឱកាសថ្ងៃឈប់សម្រាក សងចូលឆ្នាំខ្មែរ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ។

រូបថត៖ ឃុត សៅ