សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ខេត្តសៀមរាប រៀបចំកម្មវិធីជិះកង់ ក្រោមប្រធានបទ “ជិះកង់ដើម្បីចលនាកាកបាទក្រហមកម្ពុជា”

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–

សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ខេត្តសៀមរាប រៀបចំកម្មវិធីជិះកង់ ក្រោមប្រធានបទ “ជិះកង់ដើម្បីចលនា កាកបាទ ក្រហមកម្ពុជា” នាព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ដោយមានអ្នកចូលរួមជាង ៦០០នាក់ ដែលជាផ្នែកមួយ នៃព្រឹត្តិការណ៍ “សម្រាកសៀមរាប”។

នេះជាលើកទី២ ដែលសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ខេត្តសៀមរាប រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ជិះកង់នេះ ដែលលើកទី១ ប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្មាំ២០២០ ដោយមានអ្នកចូលរួមជិត ២០០នាក់។

រូបថត៖ ឃុត សៅ