ក្រសួងធនធានទឹក ជូនដំណឹងថា នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយពីខ្សោយទៅខ្លាំង ខណៈបណ្តាខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃ និងជួរភ្នំដងរែក បន្តមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–