ឯកឧត្ដម សោម ពិសិដ្ឋ អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីផ្សព្វផ្សាយស្តីពី វិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍ និងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាល ជំងឺ កូវីដ(Covid-19) នៅខេត្តកែប

AKP កែប ថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ —

ឯកឧត្ដម សោម ពិសិដ្ឋ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកែប អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីផ្សព្វផ្សាយស្តីពី វិធាន សុវត្ថិភាពទេសចរណ៍ និងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាល ជំងឺ កូវីដ(Covid-19) នៅខេត្តកែប នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ។
រូបថត៖ AKP កែប