ឯកឧត្តម ម៉ែន វិបុល ដឹកនាំក្រុមការងារ អញ្ជើញចុះណែនាំអប់រំផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ ដល់អ្នកជិះម៉ូតូ នៅខេត្តស្វាយរៀង

AKP ស្វាយរៀង ថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ —

ឯកឧត្តម ម៉ែន វិបុល អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តស្វាយរៀង ដឹកនាំក្រុមការងារ អញ្ជើញចុះណែនាំអប់រំ​ផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ ដល់អ្នកជិះម៉ូតូ នៅខេត្តស្វាយរៀង នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ។

រូបថត៖ AKP-ស្វាយរៀង