ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសវៀតណាម ជួយសម្របសម្រួលឱ្យស្រ្តីខ្មែរមួយរូប ដែលបានចាញ់បោកមេខ្យល់ ត្រលប់មកមាតុប្រទេសវិញ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០