សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នឹងអញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីដាក់ឱ្យដំណើរការសាកល្បង សួនទឹកកម្សាន្ត ហ្គាឌិន ស៊ីធី វ៉តធើ ផាក នៅថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ខាងមុខនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០