អាជ្ញាធរស្រុកបន្ទាយស្រី ចាប់ផ្តើមតែងលម្អក្នុងភូមិព្រះដាក់ ដើម្បីត្រៀមទទួលភ្ញៀវទេសចរមកកម្សាន្តនាថ្ងៃឈប់សម្រាកខាងមុខ

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–

អាជ្ញាធរស្រុកបន្ទាយស្រី ចាប់ផ្តើមតែងលម្អនៅតាមទីតាំងសំខាន់ៗមួយចំនួន ជាពិសេស នៅក្នុងភូមិព្រះដាក់ ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាភូមិគំរូ ដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរដែលនឹងមកកម្សាន្ត នៅខេត្តសៀមរាប នាឱកាសឈប់សម្រាកខាងមុខនេះ ។
រូបថត៖ ឃុត សៅ