សម្តេចប្រធានព្រឹទ្ធសភា ផ្ញើសាររំលែកទុក្ខជូន លោកជំទាវ ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម ចំពោះមរណភាព របស់ ឯកឧត្តម ឡេ ខាភៀវ អតីតអគ្គលេខាធិការ នៃបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–