ឯកឧត្តម ម៉ែន វិបុល អនុញ្ញាតឱ្យតំណាងអង្គការសហព័ន្ធសន្តិភាពសកល-កម្ពុជា ចូលជួបសម្ដែងការ​គួរសម និងរាយការណ៍ជូនអំពីសកម្មភាពការងារ

AKP ស្វាយរៀង ថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–

ឯកឧត្តម ម៉ែន វិបុល អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តស្វាយរៀង អនុញ្ញាតឱ្យតំណាងអង្គការ​សហព័ន្ធ​សន្តិភាព​សកល-កម្ពុជា (UPF-Cambodia) ដឹកនាំដោយលោក ហា ជីម៉ិសៃតូ (Hajime Saito) នាយកសហព័ន្ធ​សន្តិភាព​សាកល ប្រចាំឥណ្ឌូចិន និងសហការី ចូលជួបសម្ដែងការគួរសម និង​រាយការណ៍ជូនអំពីសកម្មភាព​របស់អង្គការ​សហព័ន្ធសន្តិភាពសកល-កម្ពុជា នៅសាលាខេត្តស្វាយរៀង នាថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។

រូបថត៖ AKP-ស្វាយរៀង