រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ ទស្សនីយភាពធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាត នៃតំបន់ទេសចរណ៍លាក់ខ្លួន ក្នុងខេត្តកោះកុង និងកំពូលភ្នំខ្នងផ្សារ នៃខេត្តកំពង់ស្ពឺ

AKP កំពង់ស្ពឺ-កោះកុង ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ —

ទស្សនីយភាពធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាត នៃតំបន់ទេសចរណ៍លាក់ខ្លួនមួយចំនួន ដូចជា វាលទីងទីង ខ្នងស្រងាំ ចំណោតប៉ុងសាយ រូងស្វាយក្រោម រូងស្វាយលើ រូងជំនាង កំពូលភ្នំដាច់រម៉ក ឬច្រមុះភ្នំចិន វាលហាលសំពត់ ផ្ទះស៊ីអាយខ្នងក្រពើ ព្រះបាទជាន់ទុក ខ្នងសំពៅ ខ្នងស្រូវ នៅតំបន់ស្ទឹងអារ៉ែង ស្ថិតក្នុងស្រុកថ្មបាំង ខេត្តកោះកុង និងកំពូលភ្នំខ្នងផ្សារ ដែលស្ថិតក្នុងស្រុកឱរ៉ាល់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។

រូបថត៖ ឯល វឌ្ឍនៈ (AKP) និង ផាន់ វុទ្ធី (TVK)