សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ ស្តីពីការចូលទន្រ្ទានកាន់កាប់ និងតវ៉ា ដោយខុសច្បាប់ របស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួន លើដីកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ របស់ក្រុមហ៊ុន ហាមិនីវីន អ៉ិនវេសមេន ខូអិលធីឌី

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០