គណៈកម្មការទី៣ រដ្ឋសភា ចុះស្វែងយល់ពីសមិទ្ធផល ការរីកចម្រើន និងបញ្ហាប្រឈមនានា របស់រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

AKP ឧត្តរមានជ័យ ថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ —

ឯកឧត្តម ឡូយ សុផាត ប្រធានគណៈកម្មការទី៣ រដ្ឋសភាជាតិ ដឹកនាំគណៈប្រតិភូផែនការ វិនិយោគ កសិកម្ម អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បរិស្ថាន និងធនធានទឹក នៃគណៈកម្មការទី៣ រដ្ឋសភាជាតិ អញ្ជើញជួបជាមួយឯកឧត្តម ប៉ែន កុសល្យ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ នាព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ដើម្បីស្វែងយល់ ពីសមិទ្ធផល ការរីកចម្រើន និងបញ្ហាប្រឈមរបស់ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ដែលជំនួបនេះធ្វើឡើងនៅសាលាខេត្ត នាព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ។

រូបថត៖ AKP-ឧត្តរមានជ័យ