ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសវៀតណាម សហការជាមួយអាជ្ញាធរវៀតណាម បានជួយសង្គ្រោះស្ត្រីកម្ពុជាម្នាក់ ដែលបានចាញ់បោកមេខ្យល់ និងបានសម្របសម្រួលឱ្យវិលមកកាន់មាតុប្រទេសវិញ

AKP ភ្នំពេញ​ ថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០–