ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា បើកកិច្ចប្រជុំជាមួយមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធ និងគណៈអាជីវករផ្សារផ្អាវ ដើម្បីរកវិធានការរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់ទីប្រជុំជនផ្សារ ឱ្យល្អឡើងវិញ

AKP កំពង់ចាម ថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០–

ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បើកកិច្ចប្រជុំជាមួយមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធ និង គណៈអាជីវករផ្សារផ្អាវ ដើម្បីរកវិធានការ រៀបចំទីប្រជុំជនផ្សារ ឱ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់ល្អឡើងវិញ នាថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។

រូបថត៖ AKP-កំពង់ចាម