លោកជំទាវ ខៀវ សាមួន អញ្ជើញជាអធិបតី បើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី១០ អាណត្តិទី៣ របស់គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រី និងកុមារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

AKP ត្បូងឃ្មុំ ថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ —

លោកជំទាវ ខៀវ សាមួន ប្រធានគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្រ្តី និងកុមារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ អញ្ជើញជា អធិបតី បើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី១០ អាណត្តិទី៣ របស់គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រី និងកុមារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដែលប្រារព្ធធ្វើនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ។
រូបថត៖ AKP ត្បូងឃ្មុំ