កម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពលជ្រលងសម្ពាធទាប និងខ្យល់មូសុងនិរតី ធ្វើឱ្យមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយទូទាំងប្រទេស ចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ដល់ ២៨ ខែកក្កដា

AKP ភ្នំពេញ​ ថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០–