អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារ ថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការ ករណីស្ត្រីម្នាក់បានយកកាំបិតឆូត ទៅលើមុខ ច្រមុះ និងដៃរបស់កុមារីអាយុ ៥ឆ្នាំ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០