ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា ចេញប្រគេន និងជូនដំណឹង ព្រះមេគណ ប្រធានមន្ទីរធម្មការ និងសាសនា គ្រប់រាជធានី -ខេត្ត ស្តីពីការប្រើប្រាស់ស្លាកលេខរថយន្ត ច្នៃប្រឌិត ឬតុបតែងបន្ថែម

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០