ឯកឧត្តម ហ៊ុយ សារ៉ាវុធ អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំស្ដីពីការរៀបចំគំរូរបាយការណ៍ សម្រាប់មន្ទីរព័ត៌មានទាំង២៥ រាជធានី-ខេត្ត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០–

ឯកឧត្តម ហ៊ុយ សារ៉ាវុធ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំស្ដីពីការរៀបចំគំរូរបាយការណ៍ សម្រាប់មន្ទីរព័ត៌មានទាំង២៥ រាជធានី-ខេត្ត នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ នៅទីស្តីការក្រសួង។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា