ព្រះចៅអធិការវត្តឌួងសូរិយា (ហៅវត្តក្តីដូង)ផ្តល់អំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួន ១២៩គ្រួសារ មកពីឃុំ៥ ក្នុងខេត្តកំពង់ធំ

AKP កំពង់ធំ ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០–

ព្រះភិក្ខុធម្មបាលោ ជ សុចាយ ព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តឌួងសុរិយា ហៅក្ដីដូង និងជាព្រះធម្មធរមន្ត្រីសង្ឃស្រុកកំពង់ ស្វាយ បានរៀបចំពិធីចែកអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ១២៩ គ្រួសារ មកពី៨ភូមិ ក្នុងឃុំចំនួន៥ នៅវត្តឌួង សូរិយា ដែលស្ថិតក្នុងភូមិក្តីដូង ឃុំក្តីដូង ស្រុកកំពង់ស្វាយ ខេត្តកំពង់ធំ នាថ្ងៃទី១៥ ខែកក្ដដា ឆ្នាំ២០២០ ។
រូបថត៖ AKP-កំពង់ធំ