ឯកឧត្តម គង់ ម៉ារី អញ្ជើញជាអធិបតី សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពី “ថ្នាលឌីជីថលសម្រាប់ខ្សែច្រវ៉ាក់តម្លៃផលិតកម្ម”

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០–

ឯកឧត្តម គង់ ម៉ារី អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ អញ្ជើញជាអធិបតី សិក្ខាសាលាពិគ្រោះ​យោបល់​ស្តីពី “ថ្នាលឌីជីថលសម្រាប់ខ្សែច្រវ៉ាក់តម្លៃផលិតកម្ម” នារសៀលថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ នៅភ្នំពេញ។

រូបថត៖ សួស សាវី