ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អញ្ជើញជាអធិបតី សិក្ខាសាលាស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍​នៃការសិក្សា​ទិន្នន័យ​មូលដ្ឋាននៃសហគមន៍នៅតាមប្រឡាយស្ទឹងមានជ័យ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ —

ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ អញ្ជើញជាអធិបតី សិក្ខាសាលាស្តីពី​ការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍នៃការសិក្សាទិន្នន័យមូលដ្ឋាននៃសហគមន៍នៅតាមប្រឡាយស្ទឹងមានជ័យ និងរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តស្វែងរកការគាំទ្រមតិលើវិស័យរៀបចំផែនការនគរូបនីយកម្ម និងការគ្រប់គ្រងដីធ្លី នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

រូបថត៖ អុក សុខខឿន