ឯកឧត្ដម គួច ចំរើន ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា ដេីម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ

AKP ព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០–

ឯកឧត្ដម គួច ចំរើន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា ដេីម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ នេះ។
រូបថត÷ AKP-ព្រះសីហនុុ