ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តរតនគិរី ច្រានចោលការផ្សព្វផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន VOD Khmer ដែលបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតែមួយជ្រុង

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០