រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជូនដំណឹងដល់បងប្អូនអាជីវករខ្មែរទាំងអស់ ដែលកំពុងលក់ដូរនៅផ្សាររោងក្លឿ ប្រទេសថៃ អាចចូលទៅពិនិត្យទំនិញរបស់ខ្លួន នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា នេះតទៅ តាមពេលវេលា និងលក្ខណ្ឌមួយចំនួន ដូចក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹង

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០–