សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីជំនួបតាមទូរស័ព្ទរវាងសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជាមួយនឹង ឯកឧត្តម ង្វៀន ហ៊្វូជុង ប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០