លោកជំទាវ សុខមុំ និមល ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយប្រតិភូ មជ្ឈមណ្ឌលធនធានសោតទស្សន៍បុប្ផាណា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ —

លោកជំទាវ សុខមុំ និមល អគ្គនាយិកា នៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា (AKP) ទទួលជួបពិភាក្សាការងារ និងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ជាមួយ លោក ជា សុភាព នាយកប្រតិបត្តិ នៃមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសោតទស្សន៍បុប្ផាណា ស្តីអំពីការងារថែរក្សាហ្វីលរូបថត និងឯកសារចាស់ៗ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

រូបថត៖ ផែន រតនៈ