ក្រសួងមហាផ្ទៃ ណែនាំដល់គណៈអភិបាលរាជធានីខេត្ត ត្រូវជម្រុញការទប់ស្កាត់ការកាប់ទន្រ្ទានយកដីដោយខុសច្បាប់ នៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០–