ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ព្យាករថា នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយនៅទូទាំងប្រទេស នៅសប្តាហ៍នេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០–