ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការងារធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រ តាមការស្នើសុំ ក្នុងអំឡុងវិបត្តិកូវីដ-១៩ នៅរាជធានីភ្នំពេញ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ —

ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការងារធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្ មគ្រួសារក្រីក្រ តាមការស្នើសុំ (OD IDPoor) ក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលជំងឺឆ្លងកូវីដ-១៩ នៅរាជធានី ភ្នំពេញ នារសៀលថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ។
រូបថត៖ អុក សុខខឿន