ឯកឧត្តម សុក ស៊ីផាន់ណា អញ្ជើញបើកកិច្ចប្រជុំឧត្តមមន្ត្រី ASEM តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ —

ឯកឧត្តម សុក ស៊ីផាន់ណា ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងជាឧត្តមមន្ត្រីសម្រាប់កម្ពុជា ទទួលបន្ទុកកិច្ចការ ASEM អញ្ជើញបើកកិច្ចប្រជុំឧត្តមមន្ត្រី ASEM តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ នារសៀលថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ។
រូបថត៖ ឡាញ់ វិសាល