ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ រវាងវិទ្យាស្ថានជាតិការទូត និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ និងមូលនិធិអាស៊ី

AKP ភ្នំពេញ ទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០–

ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ រវាងវិទ្យាស្ថានជាតិការទូត និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ តំណាងដោយឯកឧត្តម ទាន សំណាង ជាប្រធានវិទ្យាស្ថាន និង មូលនិធិអាស៊ី តំណាងដោយកញ្ញា Meloney C. Lindberg អ្នកតំណាងរបស់មូលនិធិអាស៊ីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ នៅភ្នំពេញ។

រូបថត៖ ក្រសួងការបរទេស