ឯកឧត្ដម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញអធិបតី បើកវេទិកាកិច្ចសន្ទនាគោលនយោបាយ ក្រោមប្រធានបទ «មេរៀន និងបទពិសោធន៍របស់កម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩»

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ —

ឯកឧត្ដម ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ អញ្ជើញអធិបតី បើកវេទិកាកិច្ចសន្ទនា​គោលនយោបាយ ក្រោមប្រធានបទ «មេរៀន និងបទពិសោធន៍របស់កម្ពុជាក្នុងការទប់​ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩» នាថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិការទូត និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ នៃក្រសួងការបរទេស។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា