(វីដេអូ)៖ សម្តេចតេជោហ៊ុន សែន នឹងចាត់ វិធានការក្តៅ ចំពោះភាពមិនប្រក្រតី ទៅលើបណ្ណ័ក្រីក្រ