លទ្ធផល នៃកិច្ចប្រជុំពិសេសរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាន-អូស្រ្តាលី តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ ស្តីពីជំងឺឆ្លងកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ នេះ

AKP ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០