ឯកឧត្តម ជាវ តាយ អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំស្ដីពីការពិនិត្យ និងចូលរួមផ្ដល់យោបល់ លើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ

AKP កំពត ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២០–

ឯកឧត្តម ជាវ តាយ អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពត អញ្ជើញជាអធិបតីប្រជុំស្ដីពីការពិនិត្យ និងចូលរួមផ្ដល់ យោបល់លើ សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពី អ្នកជំនាញផ្នែក ច្បាប់ នាថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ នៅសាលាខេត្តកំពត។

រូបថត៖ AKP-កំពត