ឯកឧត្ដម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិសេស រវាងរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាន និងអូស្រ្តាលី ស្តីពីជំងឺឆ្លងកូវីដ-១៩ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ —

ឯកឧត្ដម ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ អញ្ជើញចូលរួម កិច្ចប្រជុំពិសេស រវាងរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាន និងអូស្រ្តាលី ស្តីពីជំងឺឆ្លងកូវីដ-១៩ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០នេះ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

រូបថត៖ ក្រសួងការបរទេស