លោកជំទាវ ឃួន ឃុនឌី និងលោកឧកញ៉ា គុយលាងគី នាំយកទានវស្សា និងគ្រឿងឧបភោគ បរិភោគ ប្រគេនព្រះសង្ឃចំនួន ៧វត្ត ក្នុងខេត្តកំពង់ធំ

AKP កំពង់ធំ ថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ —

លោកជំទាវ ឃួន ឃុនឌី សមាជិកព្រឹទ្ធសភា នៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា និងឧកញ៉ា គុយ លាងគី រួមទាំងក្រុមការងារ នាំយកទានវស្សា និងគ្រឿងឧបភោគ បរិភោគប្រគេនព្រះសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សា ចំនួន៧វត្ត នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ។
រូបថត៖ AKP កំពង់ធំ