ឯកឧត្តម សំ សារីន និងឯកឧត្ដម សោម ពិសិដ្ឋ អញ្ចេីញជាអធិបតី ពិធីផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ នៅខេត្តកែប

AKP កែប ថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២០ —

ឯកឧត្តម សំ សារីន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកែប និងឯកឧត្ដម សោម ពិសិដ្ឋ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកែប អញ្ចេីញជាអធិបតី ពិធីផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ ក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅខេត្តកែប នារសៀលថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ។
រូបថត៖ AKP ខេត្តកែប