សមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា-ចិន ផ្ដល់អំណោយដល់អ្នកសារព័ត៌មាន ដែលរងផលប៉ះពាល់ ពីជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន១០០នាក់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ —

សមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា-ចិន ផ្ដល់អំណោយដល់អ្នកសារព័ត៌មាន ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ កូវីដ-១៩ ចំនួន១០០នាក់ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ នៅទីស្នាក់ការសមាគម ស្ថិតក្នុង ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ។

រូបថត៖ ជឹម ណារី