រដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិន ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈប្រតិភូសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ស្តីអំពីសក្តានុពលរបស់ខេត្ត

AKP ប៉ៃលិន ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០–

ឯកឧត្តម ផាន់ ចាន់ធុល អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តប៉ៃលិន ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈ ប្រតិភូសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ឧកញ៉ា ហាក់ សុវណ្ណា អនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្ពុជា ស្តីអំពីសក្តានុពលរបស់ខេត្ត ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជននានា ដែលមានបំណងមកធ្វើការ វិនិយោគនៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិន នាថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០។
រូបថត៖ AKP-ប៉ៃលិន