ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ អំពាវនាវដល់យុវជន យុវនារី ដែលជាទំពាំងស្នងឫស្សី ចំនួន២ចំណុច ឱ្យត្រៀមខ្លួនដើម្បីចាប់យកឱកាស ក្នុងយុគសម័យថ្មីនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០–