ពុំមានរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ថ្មីនោះទេ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃនេះ ខណៈករណីសរុប១២៩នាក់ ហើយករណីព្យាបាលជាសះស្បើយ១២៦នាក់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០–