មូលនិធិគន្ធបុប្ផា ទទួលថវិកាចំនួន ៨០០,៤៨០,០០០រៀល (ប្រាំបីរយលាន បួនរយប៉ែតសិបពាន់) ដែលបានមកពីការលក់លេខពិសេសផ្ទាល់ខ្លួន “កម្ពុជា ៥” របស់ក្រសួងសាធារណការ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០—-