អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង អបអរសាទរ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ ដែលទទួលបាន សញ្ញាបត្រកិត្តិយស ពីមហាវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា រាជមង្គលនគរ របស់ប្រទេសថៃឡង់ដ៍

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០